Uitgaven bestellen


Il faut cultiver notre jardin V inclusief DVD is te verkrijgen door € 30,00 per uitgave over te maken op rek.nr IBAN NLRABO 0162205627, t.n.v. Van der Vegt, onder vermelding van uitgavenummer (V), uw naam en adres.

Il faut cultiver notre jardin III en Il faut cultiver notre jardin IV zijn nog te verkrijgen door € 27,50 per uitgave over te maken op rek.nr IBAN NLRABO 0162205627, t.n.v. Van der Vegt, onder vermelding van uitgavenummer (III of IV), uw naam en adres. Het wordt U dan binnen 14 dagen toegezonden.